Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

10 години работим за ученическото самоуправление.

За нас

За СУС

Софийски ученически съвет (СУС) е ученическа организация, която цели да популяризира формите на ученически парламентаризъм и да спомага за тяхното развитие.

Новини:

Последни новини от СУС:

Изминали и предостоящи събития на Софийски ученически съвет и УС в София. 

  • All Post
  • Uncategorized
Load More

End of Content.

No Images Found!

Станете част от Софийски ученически съвет!

Чрез бутона долу може да научите повече за членството в СУС и каква е процедурата по прием. Право на членство в СУС има всеки ученик в гимназиален етап, членуващ в Ученически съвет/Ученически парламент, функциониращ в училище на територията на Столична община и преминал процедурата за придобиване на членство. 

Екипи на СУС :

Инициативи и информационни кампании

Екипът създава и организира различни събития и провежда различни инициативи, проекти и кампании, които да спомагат за развитието на организацията да са в обществен интерес и от обществено значение.

Права на учениците

Екипът подпомага за информираността на учениците и младите хора за техните права и как да ги защитават, като организира кампании в помощ на учениците от всички възрастови групи; Също действа като правна структура на СУС.

Връзки с обществеността

Екипът осъществява и организира публичната изява на СУС, като създава стратегия за популяризация и извършва маркетингови действия за разпространение името, дейностите и целите на СУС.

Нашите партньори:

Софийски ученически съвет

© 2024 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

Поддръжка и обработка от екипа на Софийски Ученически Съвет.

 

При техническа неизправност: sofiastudentcouncil@gmail.com