Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

За нас

Софийски ученически съвет

ЗА НАС:

За софийски ученически съвет:

Изграждането на СУС е в следствие на активната и развиваща се дейност на форми на Ученически парламентаризъм в София, създадени в отговор на потребностите от демократизиране на взаимоотношенията в училище.

Софийски ученически съвет е:

  • Независима, доброволна организация, която е демократична, самоуправляваща се, нерелигиозна и политически независима;

  • Трибуна за ученически идеи и желания за удовлетворяване на социалните им и образователни потребности

  • Място, което насърчава, подкрепя и подпомага дейността на формите на Ученически парламентаризъм (Ученически съвети и Ученически парламенти) за училищата.

ЗА НАС:

Цели на СУС:

Позовавайки се на същността, визията, устава и поставените си задачи, Софийски ученически съвет си поставя следните цели: 

  • Да популяризира формите на ученически парламентаризъм и да спомага за тяхното развитие;

  • Да създава условия за осигуряването на трибуна за ученическите идеи, мнения и оплаквания насочени към образованието;

  • Да подтиква учениците към желание за самоуправление и поемане на отговорност.

Структура на СУС:

За да може да функционира добре, СУС има действаща структура заложена в Устава на организацията. Тя е следната: 

#Екип

Ръководството на СУС:

Христо Малчев

Христо Малчев

Председател на Софийски Ученически Съвет
Леонардо Ленци

Леонардо Ленци

Заместник-председател на Софийски Ученически Съвет
Константин Димитров

Константин Димитров

Главен секретар на Софийски Ученически Съвет

Софийски ученически съвет

© 2023 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

 

Поддръжка и обработка от Емил Гигов.

При техническа неизправност: emilgigov1@gmail.com