Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

Новини

Софийски ученически съвет

Трето Общо събрание за 2020/2021 учебна година

На 02.04.2021 г. от 14:00 ч. в платформата Google Meet ще се проведе следващото Общо събрание на Софийски ученически съвет. На Събранието ще се проведат избори за Управителен съвет, който ще функционира през следващата учебна година. С това Събрание се излиза и от приетата на 5. ноември 2020 г. Извънредна ситуация на Софийски ученически съвет (глава 8 от Устава на СУС), която беше вкарана в действие поради критично малък брой членове и опасност от спиране функционирането на Съвета.

За третото Общо събрание за 2020/2021 учебна година ще бъде необходима предварителна регистрация, а също така и предварително кандидатиране за ръководните позиции. Те са:

 • За Софийски ученически съвет (СУС):
 1. Председател;
 2. Заместник-председател;
 3. Секретар;
 • За екип „Права на учениците“ (ПУ) към СУС:
 1. Председател;
 2. Заместник-председател;
 3. Секретар;
 • За екип „Инициативи и информационни кампании“ (ИИК) към СУС:
 1. Председател;
 2. Заместник-председател;
 3. Секретар;
 • За екип „Връзки с обществеността“ (ВО) към СУС:
 1. Председател;
 2. Заместник-председател;
 3. Секретар;

За всяка една от позициите, кандидатите трябва да бъдат ученици, членове на СУС, от 8. до 11. клас към април 2021 г. Всеки ученик, който не е ученик на СУС, може да подаде своята кандидатура за членство в СУС чрез формите на адрес: https://sofiaus.wordpress.com/zayavlenie/ .

Кандидатури за ръководните позиции се приемат чрез формата, намираща се на адрес https://sofiaus.wordpress.com/?p=327 . Ако все още не сте член на Софийски ученически съвет, моля не се кандидатирайте – изчакайте представител на нашия екип да се свърже с Вас след попълване на „Заявление за членство“!

Регистрацията за участие в третото Общо събрание се намира на адрес https://sofiaus.wordpress.com/?p=332 и ще бъде отворена до 23:59 ч. на 31.03.2021 г. Всички ученици-членове на СУС, които са се регистрирали, ще получат линк за присъединяване към срещата в платформата Google Meet по е-поща 20 минути преди започване на Събранието.

Популярни публикации:

Софийски ученически съвет

© 2024 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

Поддръжка и обработка от екипа на Софийски Ученически Съвет.

 

При техническа неизправност: sofiastudentcouncil@gmail.com