Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

Новини

Софийски ученически съвет

Позиция на СУС относно обучението по време на разрастващата се епидемия

т. 3 от дневния ред на Общото събрание на Софийски ученически съвет

Към позицията на СУС по т. 3 от дневния ред на Общото събрание от 5. ноември, ние заставаме изцяло зад идеята за дистанционно обучение. Българският учител извършва геройство – той е един от малкото, които въпреки трудностите провежда синхронно обучение в електронна среда.


Дистанционното обучение създава единствено неудобство за провеждането на изпитвания, производствени и учебни практики. В настоящата ситуация всяко присъствие в училище носи огромни рискове за живота и здравето на учители, родители и ученици, тъй като училището е пресечна точка на всички сфери на обществения живот – учениците посещават различни по вид курсове и събития (било то от затворен тип – рождени дни – или с общообществен характер), използват няколко превозни средства до училище. За да бъдат сведени до минимум тези рискове, единствената причина за явяване на учиници в училищата могат да бъдат практики и класни работи – останалият учебен процес може да бъде проведен ефективно дистанционно, а учителите да приложат методи за устно изпитване (макар то да има своите недостатъци, отразява начина на мислене и до каква степен е усвоен материалът наистина).


Предвид обсъжданите в последните дни предложения за продължаване на присъствената учебна година, Софийски ученически съвет е на мнение, че в училищата е необходимо строго спазване на противоепидемичните мерки (които важат за затворени помещения), като това включва използване на всички лични предпазни средства по време на час и проветряване на учебните помещения за 5 минути на всеки 20. Ротацията на класове би била ефективна, ако 1/2 от класа е в училище, а другата половина – онлайн. Тази позиция идва от факта, че в момента учениците са прекалено близо един до друг и осигуряването на каквато и да е дистанция е невъзможно. С намаляването на присъстващите ученици е възможно осигуряване на дистанция в по-голяма степен.

Популярни публикации:

Софийски ученически съвет

© 2024 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

Поддръжка и обработка от екипа на Софийски Ученически Съвет.

 

При техническа неизправност: sofiastudentcouncil@gmail.com