Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

Новини

Софийски ученически съвет

Общо събрание

Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи ученици,


Уведомяваме Ви, че на 05.11.2020 г. от 12:00 ч. в зелената класна
стая на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ ще се проведе първото за учеб-
ната 2020/2021 година Общо събрание на Софийски ученически съвет.
Във връзка с постоянно нарастващия брой на заболели от
COVID-19, умоляваме Ви на Общото събрание да присъства само
един представител на Вашето училище. Носенето на лични пред-
пазни средства и спазването на дистанция по време на събитието са
задължителни.
Нека участниците бъдат облечени според метрологичните усло-
вия (към 27.10.2020 г. температурата се очаква да бъде 12°), тъй като
събитието ще бъде проведено на открито.
За актуална информация следете сайта на Софийски учени-
чески съвет: sofiaus.wordpress.com .
Бъдете здрави!

Популярни публикации:

Софийски ученически съвет

© 2024 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

Поддръжка и обработка от екипа на Софийски Ученически Съвет.

 

При техническа неизправност: sofiastudentcouncil@gmail.com