Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

Новини

Софийски ученически съвет

Паразити и чуждици в българския език

В нашето ежедневие непрекъснато чуваме различни думи и изрази, които са заслужили да бъдат категоризирани като „паразитни“ думи. Иначе казано, това са думи и изрази, които нямат особена стойност за посланието, което говорещият иска да предаде.

Както паразитни думи, в нашето злободневие често се употребяват чуждици – думи, навлезли в българския език от друг език. Употребата им понякога не може да бъде избегната, тъй като те идват с точно определено техническо откритие и просто такава дума, която да поеме ролята им, в родния ни език не съществува.

В настоящата анкета Ви питаме за най-дразнещите паразити в речта ни, а също така и за най-дразнещите чуждици. Как може да бъде избегнта тяхната употреба и кои родни думи могат да бъдат използвани за замяна на чуждиците, оставяме да предложите Вие!

Попълнете анкетата от тук: https://forms.gle/VXXVKkonE6VSdrnw7 или по-долу.

[googleapps domain=“docs“ dir=“forms/d/e/1FAIpQLSe77cpgTMDStSZwybiJqmWSk1GM_2rGk0Sw9zE8dd9pkXioVw/viewform“ query=“embedded=true“ width=“640″ height=“728″ /]

Популярни публикации:

Софийски ученически съвет

© 2024 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

Поддръжка и обработка от екипа на Софийски Ученически Съвет.

 

При техническа неизправност: sofiastudentcouncil@gmail.com