Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

Новини

Софийски ученически съвет

Младежки форум за свят след пандемия

Никой не може да отрече, че последните месеци на пандемия бяха нетрадиционни за всички ни. Последствията от тях няма да са само в краткосрочен план, но ще променят фундаментално начина, по който живеем.

COVID-19 разкри слабост в системата и трябва да се адаптираме и да я подобрим. Промените, които ще настъпят в политиката, икономиката, образованието и здравеопазването, ще имат най-съществено влияние върху съвременната младеж. И въпреки това, те имат може би най-малко глас в определянето им. Това е твоят шанс да промениш това.

„Младежки форум за свят след пандемия“ е първото по рода си събитие в България – целта му е да даде гласност на младежта в определянето на нейното бъдеще. Като участник, ще имаш възможност да се срещнеш със свои връстници и заедно да оцените предприетите мерки за справяне с пандемията от COVID-19, да обсъдите алтернативни решения, да чуете някои интересни перспективи от нашите лектори и да изготвите доклад с вижданията си.

Имаш възможност да участваш в един от 4-те комитета: Образование, Здравеопазване и медицина, Икономика, Глобални и държавни политики. Към всеки от тях ще има лекции и работилници, на които нашите гости-лектори ще ти разкажат за техните инициативи и решения на съответните проблеми. В рамките на комитета ще можеш да дискутираш в по-голяма дълбочина избраната от теб тема. На края на събитието ще представите доклад, който да комуникира вижданията ви по темата с останалите комитети. От наша страна, ще използваме тези 4 доклада и ще съставим общ документ на събитието, който да се публикува и впоследствие да бъде изпратен на по-висша инстанция.

Събитието се организира от Софийския ученически съвет (СУС) и е първото за учебната 2020/2021 година. Софийският ученически съвет е доброволна, демократична, политически и религиозно необвързана ученическа организация, която се стреми да популяризира и да утвърди на ученическото самоуправление на територията на Столична община, да улесни обмяната на добри практики между учениците и бъде платформа за контакт между софийските ученически съвети. От СУС имаме за цел да осигурим условия за изграждането на трибуна за ученическите идеи и мнения насочени към образованието, а също така и да подтикнем учениците да поемат отговорност и да развиват своите качества.

„Младежки форум за свят след пандемия“ се организира заедно с Team Lab като съвместен проект.

Краен срок за записване: 10.09.2020

Във връзка с настоящата обстановка ще бъдат спазени следните противоепидемичните мерки: задължително носене на маски, дистанцията от 1.5 метра, използване на 50% от капацитета на помещенията, осигуряване на дезинфектанти и регулярното проветряване на залите.

Формуляр за участие: https://forms.gle/sUxQJE5yDy2Lo5Gk6

[googleapps domain=“docs“ dir=“forms/d/e/1FAIpQLSeUkJ0t7zeHSaRxHx38AG6UQjU786NO-ccckGgL7ugVH5GlaA/viewform“ query=“embedded=true“ width=“640″ height=“1040″ /]

Популярни публикации:

Софийски ученически съвет

© 2024 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

Поддръжка и обработка от екипа на Софийски Ученически Съвет.

 

При техническа неизправност: sofiastudentcouncil@gmail.com