Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

Новини

Софийски ученически съвет

Първи резултати от анкетата за обучение в електронна среда на СУС (ученици)

Днес е 15 юни 2020 и както обещахме, публикуваме първите резултати от анкетата на СУС относно обучението в електронна среда. Резултатите са разделени на три групи според това ученици, учители или родители/граждани са взели участие в нея.

От началото на анкетата – 21.05.2020 до днес картината изглежда по следния начин:

Тъй като в тази част ще разгледаме само отговорите на учениците, за напред всички диаграми, графики и текст ще се отнасят до тях.

Най-голям е процентът на учениците, които посещават профилирани училища, следвани от професионалните гимназии.

Часовете в училищата се провеждат основно чрез Microsoft Teams и Facebook Messenger. Има училища, в които се използва повече от една платформа.

Голяма част от учениците усещат натовареността по време на електронното обучение като висока и прекалено висока. Това е притеснително и ние препоръчваме на учителите да намалят обема на заданията за домашни работи.

Според учениците, общатата висока натовареност сред тях самите и техните учители се дължи именно на преподаването на по-голямо количество материал, задаването на повече домашни от обикновено, които имат къс срок за изпълнение, лоша организация на учебните часове. Използването на текстови канали за преподаване е сред причините натовареността да се увеличава, тъй като учениците не винаги успяват да разберат преподадения материал и се налага неговото усвояване чрез допълнителни ресурси в Интернет. От друга страна, учениците оценяват като не особено добри уменията на техните учители за работа с електронни устройства и използване на Интернет за по-лесно преподаване.

Голям процент от анкетираните оценяват електронното обучение в своето училище като непълноценно.

Според учениците, за да стане електронното обучение пълноценно е необходимо подобряване на комуникацията с учителите, преподаване на по-малко учебен материал за учебен час, използване на по-надеждни платформи. Презентационната форма на обучение е предпочитана. Необходимо е получаване на разяснения по учебния материал, а не просто „пускане“ на плана на урока с указание „Препишете и научете“.

Всички от анкетираните смятат, че учителите трябва да се вслушат в съветите на своите ученици за това как да използват Интернет за по-лесно преподаване. Голям е процента на онези, които са готови да помогнат на учителите си с подготовката им за електронните учебни часове.

90% от учениците са на мнение, че видео препоръки за учители от ученици биха имали успех. В тези видео препоръки да бъде заложено обясняване на възможности на различни мрежи, приложения и други, които могат да бъдат използвани за удобно преподаване.

Останалите 10% смятат, че такова обучение не би имало успех заради разлика в положението на ученици и учители, голяма част от учителите не биха взели насериозно тези препоръки.

Най-предопочитаният начин за комуникация между ученици и учители се оказва този чрез аудио и видео връзка.

Ако още не сте попълнили анкетата ни, направете го тук!

Популярни публикации:

Софийски ученически съвет

© 2024 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

Поддръжка и обработка от екипа на Софийски Ученически Съвет.

 

При техническа неизправност: sofiastudentcouncil@gmail.com