Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

Новини

Софийски ученически съвет

Софийски ученически съвет

Нашата мисия:

Целим да популяризираме формите на ученически парламентаризъм и да спомагаме за тяхното развитие.

Да създаваме условия за осигуряването на трибуна за ученическите идеи, мнения и оплаквания насочени към образованието. Да подтикваме учениците към желание за самоуправление и поемане на отговорност.

Младите хора са тези, които могат да променят и създават в името на просперитета на обществото. Ето за това Софийски ученически съвет спомага развитието на Ученическото самоуправление в България.

Софийски ученически съвет

© 2023 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

 

Поддръжка и обработка от Емил Гигов.

При техническа неизправност: emilgigov1@gmail.com