Софийски ученически съвет

"Осмели се да действаш"

Новини

Софийски ученически съвет

Наръчникът за ученическо съмоуправление вече е тук!

На 21. септември в сградата на Министерство на младежта и спорта официално бе представен Наръчникът, който всеки ученик трябва да познава – наръчник по ученическо самоуправление на Организационното европейско бюро по ученическо самоуправление.

Превеждането, както и издаването му за всички гимназии в страната, е в резултат на съвместната работа между Министерство на младежта и спорта, Национален младежки форум и Софийски ученически съвет. Официални гости на събитието бяха г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта, г-жа Янка Такева – председател на синдиката на българските учители, както и представители от МОН, Столична община и РУО София – град. Основните теми, които се обсъждаха разглеждаха приложението на ученическото самоуправление на локално и национално ниво, както и основните аспекти от наръчника. Представянето на наръчника успя да събере над 50 ученици и педагогически съветници от 7 града.

„С представянето на наръчника ние целим да отворим пространство за дискусия и обществен дебат на темата, за да можем заедно с всичките заинтересовани страни да изпълним със съдържание написаното в закона относно задължителния характер на ученическото самоуправление, както и да обозначим идващата учебна година като учебната година на активното развитие на ученическото самоуправление. Ефективното прилагане на добрите практики от наръчника ще даде възможност на учениците да изградят устойчиви във времето ученически съвети и парламенти, които вярвам са в основата на подобряването на училищната среда, както са и основният инструмент за качественото овластяване на учениците и включването им в процесите на взимане на решения.“ сподели Райчо Райчев, член на УС на НМФ.

В отговор председателят на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева заяви готовност финансово да обезпечи национална конференция, на която да бъде изградена визия за развитие на ученическото самоуправление. От своя страна Министерство на образованието и науката също изразиха подобно намерение, както и обещаха да поканят Национален младежки форум и Софийски ученически съвет на заседание на началниците на регионалните инспекторати, където да могат да очертаят ситуацията на национално ниво и да поставят на масата нуждите и предизвикателствата, които ученическите съвети в страната срещат.

Наръчника можете да изтеглите и разгледате тук:

Популярни публикации:

Софийски ученически съвет

© 2024 Софийски ученически съвет | Sofia Student Council

Поддръжка и обработка от екипа на Софийски Ученически Съвет.

 

При техническа неизправност: sofiastudentcouncil@gmail.com